Inšpirácia


Pán profesor na univerzite položil svojim študentom otázku: „Je všetko, čo existuje, stvorené Bohom?“ Jeden zo študentov nesmelo odpovedal: „Áno, je to stvorené Bohom.“ „Stvoril Boh všetko?“ pýtal sa opäť profesor. „Áno, pane“, odpovedal študent. Profesor na to pokračoval: „Ak Boh stvoril všetko, znamená to, že Boh stvoril aj zlo, […]

Zlo je neprítomnosť lásky